Homo Novus

Pieejamība

Vides pieejamība

Festivālā vēlamies nodrošināt iespēju ikvienam piedzīvot laikmetīgā teātra izrādes neatkarīgi no pieejamības prasībām. Precīza informācija par katras izrādes un norises vietas pieejamību tiks publicēta augustā.

Pieejamība

Homo Novus