Homo Novus

Programma

MONUMENTAL skola (pagaidu nosaukums)

ar Latai Taumoepo, Braienu Fuatu (AU/TO/WS)
01.–06.09. Dažādās vietās Rīgā | Bez maksas

Austrāliešu mākslinieku Braiena Fuatas un Latai Taumoepo saknes meklējamas Samoa un Tongas salu valstu kultūrā. 2022. gada aprīlī Jaundienvidvelsas mākslas galerijā, kas atrodas uz Austrālijas pirmiedzīvotāju Gadigalu zemes, norisinājās abu mākslinieku kūrētais nedēļas nogales pasākums “MONUMENTAL (pagaidu nosaukums)”, kurā bija skatāmas dažādas vietējo starpdisciplināro mākslinieku izrādes un priekšnesumi.
Pats vārds “MONUMENTAL (pagaidu nosaukums)” atgādina neveiklu projekta melnraksta virsrakstu, kurā frāze “pagaidu nosaukums” principā izjauc vārda “monumentāls” semantisko jēgu, jo tā norāda uz pretējo – uz nepabeigtību un atrašanos tapšanas procesā, kas atbilst Braiena un Latai rīkotā pasākuma tematiskajam uzstādījumam – izrāde kā telpu veidojošs materiāls.
Tam pamatā ir okeāniešu Vā filozofija – Klusā okeāna valstu pirmiedzīvotāju izpratne par laiku un telpu. “MONUMENTAL (pagaidu nosaukums)” savieno ķermeņus un priekšmetus, skaņu un klusumu, straujus uznācienus un izplūdušas beigas, kā arī laika nepārtrauktību.
Ar performatīvas darbības un dramaturģijas palīdzību festivāla skolas dalībnieki kopā ar māksliniekiem pētīs vietējos materiālus un ainavu, tostarp arī festivāla programmu kā neviennozīmīgu telpu, kurā izrāde vienlaikus uztverama gan kā dzīvi apliecinošs objekts, gan subjekts – viskoza enerģijas pārnese. Iepazīstiet Vā filozofijas pamatprincipus kopā ar Latai un Braienu!

Par māksliniekiem

Latai Taumoepo (Latai Taumoepeau) veido “dzīvās mākslas” (live art) darbus, kā arī praktizē “faivā” – uz ķermeņa attīstību vērstu praksi, kas nāk no viņas senču dzimtenes Tongas salu karalistes un dzimtās Sidnejas, Gadigalu tautas zemes. Māksliniece ir atdarinājusi, mācījusies un at-mācījusies dejošanu vairākās izglītības iestādēs – gan dzimtajā ciematā, gan piepilsētas baznīcas zālē, gan klubos un universitātē. Latai skatuves izteiksmes veids “faivā” veidojies no Tongas reģiona iedzīvotāju izpratnes par “vā” (laiku) un “tā” (telpu) – savstarpēji bagātinošas, senas un ikdienā izmantotas laika mākslas prakse, kas ļauj uzskatāmi pamanīt klimata krīzes ietekmi Klusā okeāna reģionā. Māksliniece organizē arī nozīmīgus vides aizsardzības kustības pasākumus, lai uzlabotu situāciju Okeānijas reģionā.

Braiens Fuata (Brian Fuata) ir starpdisciplinārs mākslinieks, kurš darbojas vizuālās improvizācijas un skatuves mākslas jomās. Savos dzīvās mākslas priekšnesumos Braiens izmanto gan postdramatiskā teātra, gan dažādus fiziskās vides elementus, dažādus objektus un gaistošus vizuālus materiālus.

01.–06.09.

Dažādās vietās Rīgā

Angļu valodā

< Atpakaļ uz visām izrādēm