Homo Novus

Programma

Dziļi dvēseliska svīšana

Sāra Aikena, Rebeka Dženesena (Austrālija)
03.09. 20:00, Festivāla centrs | Tiks precizēts

“Deep Soulful Sweats” jeb “Dziļi dvēseliska svīšana” ir sadarbībā un līdzdalībā balstīta izrāde, kuru vada deju mākslinieces Sāra Eikena un Rebeka Džensena kopā ar vietējiem un ārvalstu dejotājiem un dīdžejiem. Tā ir ekstātiska, iekļaujoša un improvizēta izrādes pieredze, kurā neviens nav tikai skatītājs.
Pus pa jokam atsaucoties uz zodiaka joslām, izrādes dalībnieki tiek sadalīti grupās, kas atbilst četriem elementiem (Zeme, Gaiss, Uguns, Ūdens), un, līdzīgi kā rotaļā “atkārto aiz manis”, viņi ar spontānas horeogrāfijas, skandēšanas, absurda un fantāzijas palīdzību ķermeniski un enerģiski apmainās ar dejas un horeogrāfijas pieredzēm. Horeogrāfiskas, rituālas, reiva, laikmetīgās dejas un izrādes karstumā mākslinieces aicina dalībniekus pakāpeniski un eksponenciāli atbrīvoties, izsvīst un izdzīt visus sliktos garus.
Pamudinot cilvēkus soli atkāpties no domājošā prāta un nokļūt tuvāk savam ķermenim, “Deep Soulful Sweats” ir iemantojis uzticamus sekotājus no visdažādākajām jomām.

Ierodoties uz izrādi, iesakām vilkt ērtu, dejošanai piemērotu apģērbu un apavus, kā arī paņemt otru drēbju kārtu, kur pārvilkt pēc svīšanas.

PIEEJAMĪBA

Par māksliniecēm

Sāra Aikena ir Melburnā (Nārmā) dzīvojoša horeogrāfe un deju pasniedzēja ar plašu pieredzi, kuras darbi pārstāvēti valsts un starptautiskā mērogā. Savos solo un kolektīvajos projektos Aikena pēta asemblāžas, autorības un mēroga principus, aplūko dažādas skatītāju publikas un mākslinieku attiecības, subjekta un objekta lomas un saistību ar auditoriju, uztverot izrādi kā vietu, kur tiek praktizēta empātija un savstarpēja apmaiņa.
Rebeka Dženesena ir dejotāja, horeogrāfe un pasniedzēja, dzimusi Aotearoā un pastāvīgi dzīvo Melburnā (Narmā). Māskliniece savā praksē paļaujas gan uz spekulatīviem, gan praktiskiem horeogrāfijas principiem, kuru veidols pastāvīgi mainās. Viņu darbus raksturo pārgalvība, brīva, beznoteikumu forma un makslimālistisks stils, bet vienlaikus abas mākslinieces stingri ievēro pārdomātus līdzdalīgas iesaistes principus. Tie ietver neskaitāmus tēlus, kas savijas satīrisku, sirsnīgu, absurdu un bezkompromisa atsauču straumē.

Izrādes veidotāji

Ideja/režija: Sāra Aikena, Rebeka Dženesena
Vadītāji: Sāra Aikena (gaiss), Rebeka Dženesena (ūdens), pārējie tiks vēl apstiprināti

3.

septembris

20:00

Festivāla centrs

Bez maksas

Izrādes valoda

Latviešu un angļu valodā (ar surdotulkojumu latviešu valodā)

Izrādes ilgums

1 h 30 min

Festivāla centrs

Kaļķu iela 24

Izrādi atbalsta

< Atpakaļ uz visām izrādēm